Website Create QR Code Free

Create QR Code Free

Marketers had high hopes for QR codes at the beginning of this decade.

However, QR codes didn’t quite live up to the expectations, and it’s safe to say that by now the enthusiasm around them has died down a lot (at least in the West).

But does that mean that you should abandon the dream of bridging the gap between the “real” world and the digital world with this technology? Not necessarily. In fact, in some regions of Southeast Asia, QR code usage is actually booming.

Creative use of QR codes in marketing can still produce great results in 2019. Today we’ll dive into a few ways you can use them in your business and how to create trackable QR codes.

How to create QR Code?

  1. Access to link: http://zxing.appspot.com/generator
  2. Input the information
  3. Click generate
  4. Click Download to get QR code

More Articles for You

Startup 101 – Thành Lập Doanh Nghiệp

Xin chào mừng bạn đến với Blog Kiên Ơi! Mình là Kiên đây! Sau những ngày bận rộn với dự …

NÂNG CẤP TÀI KHOẢN CANVA PRO VĨNH VIỄN MIỄN PHÍ

Canva Pro là một ứng dụng thiết kế đồ họa trực tuyến chuyên nghiệp. Bạn có thể không cần cài …

COVID-19: Tác động đến các công ty F&B – Sản phẩm tiêu dùng thực phẩm và đồ uống

COVID-19: Tác động đến các công ty F&B – Sản phẩm tiêu dùng thực phẩm và đồ uống. Hướng dẫn …

Chân cô thế cô

CHÂN CÔ THẾ CÔ Không biết dùng từ gì cho đúng nên mình dùng “Chân cô thế cô” để nói …

Đại Học

Có được gì sau khi học Đại Học? Với tôi sau khi tốt nghiệp ĐH cái tôi có được là …

Giận

Nhiều lúc chúng ta bực tức, nóng giận, nổi cơn thịnh nộ, “điên cả người” và chỉ muốn nói những …