Top 10 Free Courses for Engineer

Hello Guy!

Welcome to my blog. This is a list of free courses. All of them are from eminent institutions like Harvard University, MIT, Stanford University, Free Code Camp… This is just an initial list, so probably a lot of awesome courses missing. Feel free to DM me on Twitter if you know of any other cool (but free) courses. Some of these courses even include a free certificate.

Let’s start!

#1 Computer Science

Institution: Harvard University

Link: online-learning.harvard.edu/course/cs50-int..

#2 Machine Learning

Institution: MIT

Link: openlearninglibrary.mit.edu/courses/course-..

#3 Web Security

Institution: Stanford University

Link: web.stanford.edu/class/cs253

#4 Web Development with Python and JavaScript

Institution: Harvard University

Link: edx.org/course/cs50s-web-programming-with-p..

#5 CSS

Institution: Google

Link: web.dev/learn/css

#6 Responsive Web Design

Institution: FreeCodeCamp

Link: freecodecamp.org/learn

#7 Java

Institution: Test Automation University

Link: testautomationu.applitools.com/java-program..

#8 Linux

Institution: The Linux Foundation

Link: edx.org/course/introduction-to-linux

#9 Digital Marketing

Institution: Google

Link: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/c..

#10 HTML, CSS, and JavaScript

Institution: Johns Hopkins University

Link: coursera.org/learn/html-css-javascript-for-..

I hope you enjoyed reading. And a quick reminder; if you know any good free course, hit me up with a DM on Twitter and I’ll add it to the list.

More Articles for You

Startup 101 – Thành Lập Doanh Nghiệp

Xin chào mừng bạn đến với Blog Kiên Ơi! Mình là Kiên đây! Sau những ngày bận rộn với dự …

NÂNG CẤP TÀI KHOẢN CANVA PRO VĨNH VIỄN MIỄN PHÍ

Canva Pro là một ứng dụng thiết kế đồ họa trực tuyến chuyên nghiệp. Bạn có thể không cần cài …

COVID-19: Tác động đến các công ty F&B – Sản phẩm tiêu dùng thực phẩm và đồ uống

COVID-19: Tác động đến các công ty F&B – Sản phẩm tiêu dùng thực phẩm và đồ uống. Hướng dẫn …

Chân cô thế cô

CHÂN CÔ THẾ CÔ Không biết dùng từ gì cho đúng nên mình dùng “Chân cô thế cô” để nói …

Đại Học

Có được gì sau khi học Đại Học? Với tôi sau khi tốt nghiệp ĐH cái tôi có được là …

Giận

Nhiều lúc chúng ta bực tức, nóng giận, nổi cơn thịnh nộ, “điên cả người” và chỉ muốn nói những …