Top 10 Free Courses for Engineer

Hello Guy!

Welcome to my blog. This is a list of free courses. All of them are from eminent institutions like Harvard University, MIT, Stanford University, Free Code Camp… This is just an initial list, so probably a lot of awesome courses missing. Feel free to DM me on Twitter if you know of any other cool (but free) courses. Some of these courses even include a free certificate.

Let’s start!

#1 Computer Science

Institution: Harvard University

Link: online-learning.harvard.edu/course/cs50-int..

#2 Machine Learning

Institution: MIT

Link: openlearninglibrary.mit.edu/courses/course-..

#3 Web Security

Institution: Stanford University

Link: web.stanford.edu/class/cs253

#4 Web Development with Python and JavaScript

Institution: Harvard University

Link: edx.org/course/cs50s-web-programming-with-p..

#5 CSS

Institution: Google

Link: web.dev/learn/css

#6 Responsive Web Design

Institution: FreeCodeCamp

Link: freecodecamp.org/learn

#7 Java

Institution: Test Automation University

Link: testautomationu.applitools.com/java-program..

#8 Linux

Institution: The Linux Foundation

Link: edx.org/course/introduction-to-linux

#9 Digital Marketing

Institution: Google

Link: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/c..

#10 HTML, CSS, and JavaScript

Institution: Johns Hopkins University

Link: coursera.org/learn/html-css-javascript-for-..

I hope you enjoyed reading. And a quick reminder; if you know any good free course, hit me up with a DM on Twitter and I’ll add it to the list.

More Articles for You

NÂNG CẤP TÀI KHOẢN CANVA PRO VĨNH VIỄN MIỄN PHÍ

Canva Pro là một ứng dụng thiết kế đồ họa trực tuyến chuyên nghiệp. Bạn có thể không cần cài …

COVID-19: Tác động đến các công ty F&B – Sản phẩm tiêu dùng thực phẩm và đồ uống

COVID-19: Tác động đến các công ty F&B – Sản phẩm tiêu dùng thực phẩm và đồ uống. Hướng dẫn …

Chân cô thế cô

CHÂN CÔ THẾ CÔ Không biết dùng từ gì cho đúng nên mình dùng “Chân cô thế cô” để nói …

Đại Học

Có được gì sau khi học Đại Học? Với tôi sau khi tốt nghiệp ĐH cái tôi có được là …

Giận

Nhiều lúc chúng ta bực tức, nóng giận, nổi cơn thịnh nộ, “điên cả người” và chỉ muốn nói những …

Sợ

Nếu bạn phải chọn giữa sợ hãi và không sợ hãi , điều gì mô tả tốt nhất về bạn? …