Lưu trữ cho từ khóa: news

Digital Maturity: Theory and Models applied to Business in Vietnam

Actually, digital transformation has become an inevitable trend of businesses in the world as well as in Vietnam. However, to gauge the extent of businesses digital transformation, we need to know how digital maturity is. This article introduces digital maturity concepts as well as digital maturity assessment models that can be applied in Vietnam.… Đọc tiếp

Things you can control

Để có sự nghiệp, chúng ta thường nghĩ sẽ cần rất nhiều tiền. Nhưng thực tế, điều này hoàn toàn không đúng. Đại đa số con cái người giàu có ở các nước châu Á, sau khi cha mẹ chết thì cũng nghèo lại ngay, dù được cho ăn học với môi trường rất tốt và có bệ phóng là tiền bạc có sẵn, vài ba cái nhà hoặc miếng đất làm tài sản thừa kế.… Đọc tiếp