Kỹ năng trình bày hiệu quả

Hiểu khán giả của mình là ai và xây dựng bài trình bày theo cách tiếp nhận của họ

Tôi hay hỏi, có bao nhiêu cách để trình bày một vấn đề? Câu trả lời là vô giới hạn cách. Mỗi khi chúng ta đối diện với một đối tượng khác nhau, bài trình bày của chúng ta phải được chuẩn bị khác nha.… Đọc tiếp

Digital Transformation Consultant in Vietnam