IBM Gagage Methodology

Nền tảng của IBM Garage là một phương pháp độc đáo giúp tuyển chọn các phương pháp hay nhất trong ngành được xếp lớp với bề dày kinh nghiệm mà chỉ IBM mới có thể mang lại. Gara của IBM kết hợp với Phương pháp Garage của IBM có thể thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi chưa từng có.… Đọc tiếp

Bạn có nghe đến phương pháp ASPIRE?

Với phương pháp này mình nghĩ bạn chỉ cần bỏ ra 20% thời gian bạn học bình thường để tiếp thu hơn 80% lượng kiến thức. Chém gió vậy thôi chứ vào vấn đề chính nhé.

A: Approach/attitude/arrange

Approach your studies with a positive attitude
Arrange your schedule to eliminate distractions

S: Select/survey/scan

Select a reasonable chunk of material to study
Survey the headings, graphics, pre- and post questions to get an overview
Scan the text for keywords and vocabulary: mark what you don’t understand

P: Piece together the parts:

Put aside your books and notes
Piece together what you’ve studied, either alone, with a study pal or group:
summarize what you understand.… Đọc tiếp

Digital Transformation Consultant in Vietnam