MBB – Big Three Management Consultancies

Chắc hẳn rằng, bất kỳ ai quan tâm đến ngành tư vấn quản trị thì đều ít nhất một lần thấy hoặc nghe qua về “MBB” – ba từ viết tắt cho McKinsey & Company, Boston Consulting Group và Bain & Company. Đây được xem là Big 3 trong ngành tư vấn quản trị.

~ đang cập nhật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *