Chuyên mục lưu trữ: Phát triển bản thân

Things you can control

Để có sự nghiệp, chúng ta thường nghĩ sẽ cần rất nhiều tiền. Nhưng thực tế, điều này hoàn toàn không đúng. Đại đa số con cái người giàu có ở các nước châu Á, sau khi cha mẹ chết thì cũng nghèo lại ngay, dù được cho ăn học với môi trường rất tốt và có bệ phóng là tiền bạc có sẵn, vài ba cái nhà hoặc miếng đất làm tài sản thừa kế.… Đọc tiếp

Kỹ năng trình bày hiệu quả

Hiểu khán giả của mình là ai và xây dựng bài trình bày theo cách tiếp nhận của họ

Tôi hay hỏi, có bao nhiêu cách để trình bày một vấn đề? Câu trả lời là vô giới hạn cách. Mỗi khi chúng ta đối diện với một đối tượng khác nhau, bài trình bày của chúng ta phải được chuẩn bị khác nha.… Đọc tiếp