Chuyên mục lưu trữ: Consulting Journey

TÌM HIỂU CÔNG TY TƯ VẤN MCKINSEY & COMPANY

Được biết đến với cái tên “The Firm”, McKinsey & Company là công ty tư vấn quản lý lâu đời nhất, lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong “Big Three” (MBB). McKinsey được biết đến như là “tiêu chuẩn vàng” trong tư vấn quản lý và là công ty tư vấn quản lý được công nhận nhất trên thế giới.… Đọc tiếp