Blog

Chân cô thế cô

CHÂN CÔ THẾ CÔ Không biết dùng từ gì cho đúng nên mình dùng “Chân cô thế cô” để nói …

Đại Học

Có được gì sau khi học Đại Học? Với tôi sau khi tốt nghiệp ĐH cái tôi có được là …

Giận

Nhiều lúc chúng ta bực tức, nóng giận, nổi cơn thịnh nộ, “điên cả người” và chỉ muốn nói những …

Sợ

Nếu bạn phải chọn giữa sợ hãi và không sợ hãi , điều gì mô tả tốt nhất về bạn? …

Quá Khứ

Để quên đi quá khứ thật khó, nhưng liệu chấp nhận quá khứ của họ có khó hơn không? Quên …

Tình yêu khi hết – Đừng để tổn thương lẫn nhau

Hồ Chí Minh, 24 Tháng 02 Năm 2019 Người ta viết nhiều về tình yêu vì nó là thứ ngọt …