Most recent articles by:

Kien Tran

- Advertisement -

Đơn độc (Solitude) hay cô độc (Loneliness)?

Có lẽ bạn đã biết tới từ “solitude”.Bề ngoài, solitude (đơn độc) khá giống với loneliness (cô đơn) – đều ám chỉ tới việc...

Làm thế nào để đưa cuộc sống của bạn trở lại đúng hướng khi mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát

Bạn đang tự hỏi làm thế nào để đưa cuộc sống của bạn trở lại đúng hướng?Nhưng trước tiên, hãy tự hỏi mình câu...

Must read

- Advertisement -