Tạo ChatGPT Hoàn Toàn Miễn Phí

ChatGPT là một con Bot được phát triển bởi Openai sử dụng trí tuệ nhân tạo để giao tiếp của người dùng. Hiện tại bạn đã cảm nhận độ nóng của nó thế nào rồi phải không.

Trên mạng có rất nhiều bài viết hướng dẫn tạo ChatGPT, nhưng hầu hết bắt buộc bạn phải thuê SMS để kích hoạt tài khoản.… Đọc tiếp

Khi nào thì Chuyển Đổi Số?

Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia hoặc đứng ngoài quá trình đó. Nếu đứng ngoài, sẽ có khoảng cách lớn giữa các tổ chức, doanh nghiệp, lĩnh vực đã thực hiện và chưa thực hiện chuyển đổi số và khoảng cách đó sẽ dần được nới rộng theo cấp số nhân.… Đọc tiếp