Kỹ năng trình bày hiệu quả

Hiểu khán giả của mình là ai và xây dựng bài trình bày theo cách tiếp nhận của họ

Tôi hay hỏi, có bao nhiêu cách để trình bày một vấn đề? Câu trả lời là vô giới hạn cách. Mỗi khi chúng ta đối diện với một đối tượng khác nhau, bài trình bày của chúng ta phải được chuẩn bị khác nha.… Đọc tiếp

Download BABOK v3.0 PDF Free

Global Standards of the Business Analysis Profession

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide) is the standard for the practice of business analysis and is for professionals who perform business analysis tasks. Recognized globally as the standard of business analysis, it guides business professionals within the six core knowledge areas, describing the skills, deliverables, and techniques that business analysis professionals require to achieve better business outcomes.… Đọc tiếp