Chuyên mục

[Startup] Làm những việc không quy mô

Một trong những lời khuyên phổ biến nhất mà chúng tôi đưa ra tại Y Combinator là làm những việc không mở rộng quy mô. Rất nhiều nhà sáng lập tin rằng các startup có thể thành công hoặc không. Bạn chế tạo một cái gì đó, đưa nó ra thị trường, và nếu bạn…


Bài viết mới